برای تنظیم پست الکترونیکی دانشگاه بر روی سیستم عامل اندروید ، میبایست از نرم افزار Email استفاده نمود . مراحل تنظیم به قرار زیر میباشد :

مرحله اول : وارد کردن آدرس پست الکترونیکی دانشگاه بصورت کامل به همراه رمز عبور

مرحله دوم : انتخاب گزینه IMAP و رفتن به مرحله بعد

مرحله سوم :

username : میبایست آدرس پست الکترونیکی خود بصورت کامل نوشته شود

password : رمز عبور

IMAP server : عبارت mail.sums.ac.ir نوشته شود

Security type : گزینه SSL (Accept all certificates) انتخاب شود

مرحله چهارم :

SMTP server : آدرس smtp.sums.ac.ir نوشته شود

Port : شماره پورت 25 نوشته شود

Security type : گزینه SSL (Accept all certificates) انتخاب شود 

 


بازگشت به صفحه اصلی

Top  |  Home