برای تنظیم پست الکترونیکی دانشگاه بر روی نرم افزار outelook 2007 ،به روش زیر عمل نمایید :

 

مرحله اول : باز کردن نرم افزار outelook2007 و کلیک بر روی گزینه Next

مرحله دوم : انتخاب گزینه Yes و رفتن به مرحله بعد

مرحله سوم : چک زدن گزینه Manualy و کلیک بر روی گزینه  Next

مرحله چهارم : انتخاب گزینه Internet E-mail و کلیک بر روی گزینه Next

 

 

مرحله پنجم :

Your-Name : نام دلخواه کاربری

Email Address : میبایست آدرس پست الکترونیکی بصورت کامل نوشته شود

Account Type: انتخاب گزینه IMAP 

Incoming mail server : عبارت mail.sums.ac.ir نوشته شود

outgoing  mail server : عبارت mail.sums.ac.ir نوشته شود

username :میبایست فقط نام کاربری نوشته شود

password : رمز عبور

انتخاب گزینه More Setting ....

 

مرحله ششم :

Incoming mail server : گزینه SSL را انتخاب نمایید

Outgoing  mail server : گزینه None را انتخاب نموده و پورت 25 را در کادر مربوطه تایپ کنید

پایان تنظیمات و گزینه Finish


بازگشت به صفحه اصلی

Top  |  Home